Bel Lupker Email Lupker

HHNK visie op waterveiligheid beleidsplan

Lupker heeft in de grafische vormgeving verzorgd voor het waterveiligheid beleidsplan voor het HHNK. Het plan bevat achtergrond video in combinatie met illustraties met foto en video uit het archief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

Lupker heeft in de grafische vormgeving verzorgd voor het waterveiligheid beleidsplan voor het HHNK. Het project bestaat uit het maken van een creatief beleidsplan / visie voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit doen we dmv een website / digitale interactieve presentatie. In het kort: het gedrag van de mens is van invloed op de bescherming tegen overstromingen. Hoe doen we dat met elkaar op een goede manier? Hoe vinden we een goede balans tussen bescherming en leefbaarheid? Waar ligt de grens tussen functionele- en ruimtelijke optimalisatie. Welke invloed kunnen wij nu en in de toekomst uitoefenen? De insteek voor de opdracht draait om het begrip “invloed” en in beweging zijn. Dit begrip illustreert het effect van onze keuzes. Het begrip “invloed” moet voor de opdracht worden gezien als een overkoepelde gedachte (kapstok) die verder uitgewerkt wordt in de gewenste communicatie.

 

Lupker zorgt voor het grafisch ontwerp en verdere programmering. De copywriter (Kim Ibink) zorgt voor mede bepaling van het concept / storyboard en uitwerking van de teksten. Initieel idee is dat we de beweging van water en de invloed van het menselijk handelen op een creatieve manier zichtbaar maken. Leidend in beeld zullen de hoofdthema’s zijn waar vanuit de communicatie wordt gevoerd. Een combinatie van enerzijds een realistisch design (video beelden achtergrond) en anderzijds illustraties / schetsen. Onze schetsen visualiseren het menselijk aspect in relatie met het water. Schetsmatig, omdat het nog niet vast staat en een discussie mogelijk is.

Het beleidsplan is per 15-3-2019 te bekijken op: www.hhnk-visieopwaterveiligheid.nl.

 

Hieronder meer screenshots van de presentatie:

 

Hoog Heemraadschap - Visie op waterveiligheid - video met illustratie presentatie Invloed 9.jpg

Hieronder het persbericht van HHNK:

Hoog Heemraadschap logo

Het hoogheemraadschap als omgevingspartner

 

Het Algemeen Bestuur van het hoogheemraadschap heeft op 27 februari de nieuwe Visie op Waterveiligheid vastgesteld. Deze visie is gebaseerd op samenwerking, en het benutten van kansen, met de omgeving. Het hoogheemraadschap ziet zich, in het kader van de Omgevingswet, als omgevingspartner om met andere overheden en belangenpartijen een veilige leefomgeving te waarborgen.  


Volgens bestuurder Kees Stam is intensieve samenwerking met de omgeving essentieel. Stam: ''Klimaatverandering zorgt voor zeespiegelstijging en versterkt de bodemdaling. De uitdaging om ons land droog te houden wordt steeds groter. We willen dat het nu veilig is en dat het ook in de toekomst veilig blijft. Daarvoor laten we onze primaire waterkeringen, de dijken om ons gebied heen, meegroeien met de zeespiegelstijging. Hierbij kiezen we voor robuuste en uitbreidbare versterkingswerken. Dergelijke maatregelen hebben impact op de leefomgeving. Dit vraagt om intensieve samenwerking met de maatschappij, markt en natuurlijk andere overheden. Wij willen ons dan ook steeds meer als omgevingspartner ontwikkelen.''

 

Klimaatbestendig

Het hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de dijken langs de Waddenzee, Marker- en IJsselmeer en het Noordzeekanaal, de duinen langs de Noordzee en de fysieke bescherming van de leefomgeving. Stam: 'Gezien de snelheid van de klimaatverandering zoals nu voorspeld, wordt de kans vergroot dat het toch een keer fout gaat. Daarom is een goede ruimtelijke inrichting van groot belang. Dit is een gezamenlijke inspanning van provincie, gemeenten en belangenpartijen in de regio. Ons nieuwe waterveiligheidsbeleid speelt hier op in.'

www.hhnk-visieopwaterveiligheid.nl

 

Hoog Heemraadschap - Visie op waterveiligheid - video met illustratie presentatie Invloed Hoog Heemraadschap - Visie op waterveiligheid - video met illustratie presentatie InvloedHoog Heemraadschap - Visie op waterveiligheid - video met illustratie presentatie InvloedHoog Heemraadschap - Visie op waterveiligheid - video met illustratie presentatie Invloed

Hoog Heemraadschap - Visie op waterveiligheid - video met illustratie presentatie Invloed Hoog Heemraadschap - Visie op waterveiligheid - video met illustratie presentatie Invloed

 

 

 
   « nieuwsoverzicht

Creative Services

Contact

Lupker Creative Services is onder 34198377 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Tel. 0628150130

MJ Granpré Molièreplein 5
1064 DG Amsterdam